Beste service tegen de scherpste prijzen
0478/35 40 76
info@turbo-ontstoppingen.be

150
exl. btw
Hoe weet ik dat ik last heb van een verstopte riolering?
Bij een verstopte riolering loopt het water niet meer goed weg, dit merkt u meestal doordat de wasbak of toiletpot vol water blijft staan. Een verstopping wordt meestal al van te voren aangekondigd door borrelende geluiden en een typische rioollucht.

Er is iets in de toiletpot gevallen, wat nu?
Vaak gebeurt het dat er per ongeluk een toilet verfrisser wordt doorgespoeld, of dat spelende kinderen iets in de toiletpot gooien. In de meeste gevallen zal dit meteen een verstopping veroorzaken. Indien er iets in de toiletpot is blijven steken zal het water niet meer weglopen en de pot tot aan de rand vol blijven staan.  Controleer bij een verstopping eerst of alle andere afvoeren nog steeds functioneren, indien er geen andere verstoppingen zijn zit het probleem in de toiletpot. Om de verstopping te verhelpen zal de toiletpot gedemonteerd moeten worden zodat het obstakel verwijderd kan worden.

Mijn riool is verstopt, wat moet ik doen?
Ten eerste kunt u het beste een afspraak met ons maken om de verstopping te verhelpen, wij proberen altijd nog op dezelfde dag langs te komen. Ten tweede kunt u het beste zo min mogelijk gebruik maken van het riool totdat de verstopping verholpen is. Indien nodig zoek alvast zelf even uit waar de rioolputten gelegen zijn (aan de hand van de plannen van het huis), dit om zoek en graafwerk te beperken tot een minimum.


Hoe weet ik of de verstopping bij de gemeente zit?
Of dat de verstopping daadwerkelijk bij de gemeente zit is vaak moeilijk van te voren te zeggen. De verstopping zit in ieder geval niet bij de gemeente als een deel van uw afvoeren nog steeds normaal functioneren, indien echter alles verstopt zit is een verstopping voorbij de perceelgrens een mogelijkheid. Meestal heeft elk woonhuis net voor de aansluiting op het gemeenteriool een ontstoppingsdeksel zitten, indien u dit bloot graaft en open maakt kunt u zien of dat de verstopping voorbij dit ontstoppingsstuk zit. Als dit het geval is kunt u contact op nemen met de gemeente, zoniet dan komen de kosten voor het ontstoppen voor eigen rekening en dient u zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen.

Ik heb vaak last van borrelende geluiden, wat is hiervan de oorzaak?
Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping, doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met geur.
Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting zodat deze niet meer kan functioneren. Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt geraakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak.

Ik heb regelmatig last van verstoppingen wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Meestal als iemand vaak last van verstoppingen heeft is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid, verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelingroei, lange afstanden voordat het riool bij de gemeente aansluiting is, het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken.
Het meest voor de hand liggende is om de eerstvolgende keer dat u last heeft van een verstopping eens grondig uit te zoeken waar de verstopping zit, en waardoor deze veroorzaakt wordt.  Hierbij kunnen wij u onmiddellijk verder helpen door alle technische toestellen die we met ons mee nemen.

Kan ik beter vloeibare zeep gebruiken voor de wasmachine?
Het gebruik van vloeibare zeep zal niet voorkomen dat een riool verstopt geraakt. Vaak denken mensen geheel ten onrechte dat zeep in poedervorm oorzaak is van dichtgeslibde leidingen, dit is niet geheel waar. Vloeibare zeep is hier net zo goed de oorzaak van. Het maakt namelijk niet uit of dat u poeder of vloeibare zeep gebruikt, de hoeveelheid zeep die u gebruikt is wel belangrijk.
Ook is de diameter en de lengte van de afvoer van belang, als de afvoer van een vaatwasser of wasmachine vlakbij de hoofdleiding is aangesloten zal u minder last hebben van verstoppingen dan wanneer deze afvoer een lange weg, met veel bochten moet afleggen alvorens hij op het hoofdriool uitkomt.
Het dichtslibben van leidingen wordt veroorzaakt door vet- en zeepresten dit gaat geleidelijk doordat er steeds een dun fimlaagje op de buiswand achterblijft.

Bij hevige regenval heb ik last van een borrelend riool, zit mijn riool verstopt?
Het riool zit nog niet verstopt want dan zou het water niet, of langzaam weglopen. Bij hevige regenval zijn borrelende geluiden wel een teken dat het riool gedeeltelijk verstopt zit, het is dus zeker aan te raden om het riool goed te laten reinigen om problemen te voorkomen in de toekomst.

Hoe komt het dat mijn wasbak slecht wegloopt, maar de vaatwasser het gewoon doet?
Als de afvoer van de wasbak op dezelfde afvoer is aangesloten als die van de vaatwasser dan zit het probleem in de sifon van de wasbak. Probeer de sifon los te draaien en daarna schoon te maken.

Ik heb al lange tijd last van geur en rioollucht maar verder geen problemen met mijn riolering, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Geurproblemen kunnen veroorzaakt worden door verschillende oorzaken zoals een niet goed functionerend rioolstelsel, slechte beluchting en kapotte of lekkende rioolbuizen. De mogelijkheid bestaat om met behulp van nevelinspectie de oorzaak van een geurprobleem op te sporen, er wordt dan rook in het rioolstelsel geblazen waarbij deze rook zich zal tonen op die plaatsen waar de oorzaak van het probleem is. Als de oorzaak gevonden is kan bekeken worden wat de beste manier is om het probleem op te lossen.

Gaan mijn leidingen niet kapot bij het doorspuiten?
Nee, wij maken gebruik van speciale spuitkoppen voor het reinigen met hogedruk. De buiswand zal niet beschadigen ook niet bij gresbuizen.