Garantievoorwaarden

Indien wij een verstopping niet kunnen oplossen betaalt u niets !!

Deze garantie vervalt indien:
      - er bouwafval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool zit
      - als de verstopping zich buiten uw woning bevindt (dit valt onder de gemeente)
      - indien de verstopping veroorzaakt is door wortel groei in de hoofdriool
      - foutief gebruik van ontstoppingsmiddellen
      - er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of de hoofdriool
      - Er een bouw en/of constructie  fout wordt vastgesteld

In al deze gevallen vervalt de garantie, en dienen de gewone tarieven gevolgd te worden.